Blog

Problémy s aplikací Blazor Server v kombinaci s Entity Framework Core

Též jste někdy narazili na problém "System.InvalidOperationException: A second operation started on this context before a previous operation completed"?

Potřebujete řešení? Neváhejte mě kontaktovat a najdeme řešení :-).

Já jsem musel řešit tuhle situaci už při tvorbě tohoto webu, neboť je dělaný právě v Blazor Server a jako ORM je zde použit Entity Framework Core.

Klíčová slova:
Blazor Server
Entity Framework Core
System.InvalidOperationException
Autor:
Martin Zaloga
Publikováno:
18. 4. 2021 21:46:27

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙