Blog

Problémy s aplikací Blazor Server v kombinaci s Entity Framework Core

Též jste někdy narazili na problém "System.InvalidOperationException: A second operation started on this context before a previous operation completed"?

Potřebujete řešení? Neváhejte mě kontaktovat a najdeme řešení :-).

Já jsem musel řešit tuhle situaci už při tvorbě tohoto webu, neboť je dělaný právě v Blazor Server a jako ORM je zde použit Entity Framework Core.

Klíčová slova:
Blazor Server
Entity Framework Core
System.InvalidOperationException
Autor:
Martin Zaloga
Publikováno:
18. 4. 2021 21:46:27

Má smysl čištění kódu?

Mnohokrát jsem se dostal k úpravám v kódu, který nebyl napsaný zrovna čitelně a kde některé z jeho částí ani nemohly být nikdy spuštěny (třeba metody které se nikdy nezavolaly, objekty které se nikde nepoužívaly, nebo třeba if podmínky vycházející za všech okolností jako false). A v takovém kódu jsem měl udělat nějakou dílčí úpravu.

Nabízí se filozofická otázka - má smysl před samotnou chtěnou úpravou kód nejprve vyčistit od nepoužívaných částí a "zrefaktorovat" ho?

Samozřejmě závisí na konkrétní situaci, hlavně na tom jak moc se na danou úravu spěchá, ale obecně bych řekl, že smysl to rozhodně má.

Zejména to má smysl v případech, kdy je pravděpodobné, že se ke kódu v budoucnu bude někdo vracet a opět do něj zasahovat.

Kdo má stejný názor a nebo zcela opačný, tak mi může napsat :-)

Klíčová slova:
čistý kód
programování obecně
refaktoring
Autor:
Martin Zaloga
Publikováno:
10. 5. 2021 22:42:23

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙