Reference

Inzertní web Bez zprostředkovatele (aktuálně ve vývoji)

Web zaměřený na inzerci bez realitních kanceláří, pracovních agentur a jiných zprostředkovatelů.
Web má vytvořen systém kategorií a subkategorií, které jdou v administraci dynamicky přidávat, kde každá kategorie i sub-kategorie má svou URL. Pod touto URL se vypíšou všechny inzeráty spadající do dané kategorie. Web umožňuje registraci a přihlašování uživatelů, ověřování uživatelů přes email, resetování zapomenutého hesla, správu uživatelů v administraci webu. Dále je zde možnost přihlásit se přes Facebook, Google, Twitter či Microsoft účet. Každý přihlášený uživatel může přidávat inzeráty, upravovat je, topovat je a případně je zneaktivnit. Dále přihlášený uživatel může nahlásit zprostředkovatele, nebo inzerát zprostředkovatele. V administraci webu je možné importovat data z RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) a poté využívat našeptávání při zadávání adres inzerátů, nebo ve vyhledávání podle lokality.

Online tool Backup name generator

Webový nástroj usnadňující automatizaci vytváření názvů backupů (záloh).
Web umožňuje registraci a přihlašování uživatelů, ověřování uživatelů přes email, resetování zapomenutého hesla, správu uživatelů v administraci webu. Dále je zde možnost přihlásit se přes Facebook, Google, Twitter či Microsoft účet. Po přihlášení si uživatel může uložit šablony pro generování názvů backupů a při příští návštěvě webu již nemusí nic vyplňovat a může na jedno kliknutí kopírovat vygenerované názvy záloh. Dále web umožňuje zkopírovat odkaz na vygenerovaný název backupu, který poté může poslat dalším uživatelům. Po otevření vygenerovaného odkazu se rovnou předvyplní formulář a vygeneruje se aktuální název backupu (podle aktuálního data a času).

Online tool Profiler to SQL

Webový nástroj usnadňující optimalizaci SQL dotazů
Nástroj slouží pro konverzi parametrizovaných SQL dotazů (obalených do "exec sp_executesql") na standardní SQL dotazy, které jsou čitelnější a též se u nich dají lépe sledovat exekuční plány v SSMS a následně optimalizovat. Pro lepší čitelnost překonvertovaného SQL dotazu je dotaz přehledně naformátován a je obarvena syntaxe.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙